Kalendārs

Dievkalpojumu un notikumu kalendārs

 

 

Salā

Jonkeros

Nudžersija

Cittur

Marts – 2017

Svētd. 12.

10:30 Saliņš

10:00 Saivars, seko pankūku brokasti

13:30 St. Andrew, Pušmucāne-Kineyko, seko siltas pusdienas

 

Sestd. 18.

     

14:00 Seafarer’s, Saliņš

Svētd. 19.

10:30 Saliņš *

10:00 Saivars ar dg.

   

Svētd. 26.

10:30 Saliņš **

10:00 Saivars

   

Aprīlis – 2017

Svētd. 2.

10:30, Saliņš,

10:00, Saivars,

   

Sestd. 8.

   

11:30 Springfield, Saivars***

 

Pūpolu svētd. 9.

10:30 Saliņš ar dg.

10:00 Saivars ar dg.

   

Zaļā Ceturtd. 13.

 

11:00 Saivars ar dg.

11:00 Īstoranžā, Kaņeps, ar dg.

 

Lielā Piektd. 14.

19:00 Saliņš, ar dg.

19:00 Saivars ar dg.

   

Lieldienas Svētd. 16.

8:00 Saliņš, solistes Laila un Lalita Saliņas*

8:00, Saivars, koris, Lieldienu brokastis

   

Sestd. 22.

     

14:00 Seafarer’s, laju dievk., Baiba Kļaviņa

Svētd. 23.

Salā nav dievkalpojuma

10:00 Saivars****


 

Svētd. 30.

10:30, Saliņš

10:00 Saivars


 


** Bībeles stundas Salā pēc dievkalpojumiem 19. martā – 1. stunda ciklā par Reformāciju.

** seko Tautiskā pēcpusdiena, Filma “The Story Of The Baltic University”, seko pusdienas, biešu zupa, pildītas pankūkas, pelēkie zirņi ar speķa mērci, kafija un kūkas, izloze. Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

***Holy Cross Church, Springfield, Ņudžersijas skolas telpās Pūpolsvētdienas zīmē.

****Latviešu skautisma 100 gadu darbības atceres svētku dievkalpojums.

Mājas meditācija Ņudžersijā: 20. aprīli plkst. 12:00 Ineses Kaņeps mājās.


 

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org