Skolas

Ņudžersijas pamatskola

 
Ņudžersijas skola piedāvā latvisku vidi kur bērniem ir iespēja ne tikai dzirdēt un runāt latviski ar saviem vienaudžiem, bet arī iespēja mācīties tēvzemes mācību, tautas dejas, folkloru, gramatiku, rakstīšanu, ģeografiju, vēsturi, lasīšanu, literātūru, dziedāšanu un ticības mācību. Skolā uzņem bērnus no bērnudārza līdz astotai klasei.  Pie skolas arī darbojas mazuļu grupiņa, kur bērni, kas nav vēl sasnieguši skolas vecumu, var savu vecāku gādībā spēlēties ar saviem vienaudžiem.
 
Kad?
Sestdienās no plkst. 9:45 n.r. līdz plkst. 2:00 p.p.
Mācību gads parasti sākas septembŗa sestdienā pec Labor Day un beidzas jūnija sākumā.
 
Kur?

FIrst United Methodist Church

1 E Broad St. 

Westfield, NJ 07090 

 

Pārzines: 
Jana Anča-Tetere
Sarmīte Leja-Grigalinoviča

parzines@njskola.org

(Abas pārzines ļoti gaida jaunu skolēnus!)

Papildus informāciju skatīt Ņudžersijas skolas mājas lapā: www.njskola.org

vai arī skolas Facebook lapā: www.facebook.com/nudzersijas-latviesu-pamatskola-114468265294 (lūdzu pielietojiet copy + paste) 


 

Ņudžersijas skolas foto (no Arhīva 2011. g. septembrī)

Holy Cross baznīcā, Springfield, NJ


4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org