Notikumu skati


<- Atpakaļ

Talka nometnē – nometni gatavo nometniekiem!

Talka nometnē – nometni gatavo nometniekiem!

Jāņu (20./21. jūnija) nedēļas nogalē, nometnē notika gada lielākā talka – dižtalka. Par spīti sliktam laikam, kas dažus talciniekus atbaidīja, tomēr padarīja daudz! Lielākais  projekts bija nobeigt agrāk iesākto 3. mītnes pārbūvi; to pacēla, pārlika uz jauniem pamatiem, ielika jaunu grīdu un piebūvēja jaunu verandu. Tika meklēts un atrasts caurums galvenajā ūdens vadā no jaunās akas uz esošo nometnes ūdens sistēmu. Tas bija arī nopietnāks projekts, jo caurums ūdens caurulē atradās caurules daļā zem strautiņa un bija jākaļ ārā vecais cementa pārklājs, kā arī jāzāģē koki, lai ievietotu jauno vadu.

Ezermājā dažās istabās pārlika grīdu. Daudz krāsoja – mītnes, sarīkojuma zāles grīdu, atpūtas nama jauno logu rāmjus un arī citas vietas. Notika arī daudz kas cits, kā arī parastie darbiņi, sakārtojot virtuvi, ēdamzāli un mītnes uz nometnieku ierašanos 4. jūlija nogalē.

Draudzes lauku īpašuma komiteja, kas apsaimnieko nometni pieņēma pilna laika vasaras saimnieku – Ian Kirby. Viņš strādās no jūnija beigām līdz septembŗa beigām. Vēlam viņam veiksmi!

Pirmā periodā nometnē ir pieteikušies pāri par 90 nometnieku! Uzspodrinātā nometne viņus gaida!

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org