Ceļa norādījumi

CEĻA NORĀDĪJUMI

 
Ceļa norādījumi uz Ņudžersijas pamatskolu un novada pilnsapulces vietu:

Holy Cross Lutheran Church
639 Mountain Avenue, Springfield, NJ 07081

 
 
Plašākus ceļa norādījumus var arī atrast Holy Cross baznīcas mājas lapā: http://holycrossnj.org
 
Sīkakiem ceļa noradījumiem (angliski) spiest šeit >>>
 

Dievkalpojumi Ņudžersijas novadā notiek
BAZNĪCĀ ĪSTORANDŽĀ
:
Holy Trinity Lutheran Church
153 Glenwood Ave.,
East Orange, NJ 07017
 
 
 
Ceļa norādījumi no ziemeļiem:
No Garden State Parkway, nobraukt 147. nobrauktuvē (Springdale Ave.,);
Pie pirmās satiksmes gaismas griezties pa labi uz Springdale Ave.;
Braukt garām Upsalas koledžai līdz Glenwood Ave., tur griezties pa kreisi;
Uz nākošā stūra baznīca būs labā pusē;
Griezties pa labi uz Eastwood Avenijas un tur iebrauciet parkošanas laukumā.
 
 
 
Ceļa norādījumi no dienvidiem:
No Garden State Parkway, nobraukt 148. nobrauktuvē (Bloomfield Ave.,)
Braukt taisni pie gaismām, sekot ceļam pa kreisi (zem Garden State Parkway)
un uzbraukt uz Garden State Parkway South;
Sekojiet ceļa norādījumiem no ziemeļiem.
 
 
 
No George Washington tilta:
Braukt pa 80. ceļu uz rietumiem līdz Garden State Parkway South.
Sekojiet ceļa norādījumiem no ziemeļiem.
 
 
 
No Linkolna tuneļa:
Braukt pa 3. ceļu uz rietumiem līdz Garden State Parkway South.
Sekojiet ceļa norādījumiem no ziemeļiem.
 
 
 
No Holandes tuneļa:
Izbraucot no tuneļa sekot zīmēm uz 1. un 9. ceļa, meklēt zīmes uz 280. ceļu.
Sekot zīmēm uz 280. ceļa (ir vairāki pagriezieni).
Braukt pa 280. ceļu līdz Garden State Parkway North.
Sekojiet ceļa norādījumiem no dienvidiem.
 
 
DRAUDZES NAMS
564 Second St., Brooklyn, NY 11215
 
 
JONKERU BAZNĪCA
254 Valentine Lane, Yonkers, NY 10705
 
 
SALAS BAZNĪCA
4 Riga Lane, Melville, NY 11747
 
 
LAUKU ĪPAŠUMS
"Latvian Lutheran Camp" Elka Park, NY 12427
 
 
BETLEMES BAZNĪCA BRUKLINĀ
Bethlehem Luth. Church, 490 Pacific St., Brooklyn, NY 11217
 
 
PIRMĀ METODISTU BAZNĪCA DŽAMAIKĀ
First United Methodist Church, 162-10 Highland Ave.,
Jamaica, NY 11432
 
 

 
   Citi ceļi, pa kuriem iespējams tikt uz nometni:
 
 
 
No dienvidiem:
Braukt par NY Thruway līdz 19. nobrauktuvei. Tālāk pa 28. ceļu uz rietumiem Phoenicia virzienā (apmēram pusstundas brauciens). Phoenicia pilsētiņa griezties uz 214. ceļa uz ziemeļiem Hunter virzienā. Kad ceļš beidzas, griezties pa labi (uz 23A ceļa Tanersviles virzienā) un pēc nepilnas jūdzes laba puse būs zaļa zīme uz Elka Park. Ceļš pa labi būs Bloomer Road, griezties tur (Ace - Williams lumber uz stūra) un pēc jūdzes atradīsities pie Rotas Brāļu kapiem. Tanī krustojumā pa labi un sekojiet zīmēm uz nometni.
 
 
 
No ziemeļiem:
Braukt par NY Thruway lidz 21. nobrauktuvei. Skat. zīmes uz 23. ceļu Windham virziena. Pēc apmēram 20 minušu brauciena (~20 jūdzes) skat. zīmes uz 296. ceļu un griezties pa kreisi Hunter virziena. Pēc apmēram 6 jūdzēm ceļš beigsies, griezties pa kreisi uz 23A. ceļu Hunter/Tanersviles virzienā. Izbraukt cauri Hunter pilsētai un pēc apmēram 3 jūdzēm laba puse būs zaļa zīme uz Elka Park. Ceļš pa labi bus Bloomer Road, griezties tur (Ace - Williams lumber uz stūra) un pēc jūdzes atradīsities pie Rotas Brāļu kapiem. Tanī krustojuma pa labi un sekojiet zīmēm uz nometni.
 
 
 
Ceļš no dienvidiem, bet ir stāvs un bīstams - neiesakām!
Braukt pa NY Thruway līdz 20. nobrauktuvei un griezties pa kreisi nobraucot no nobrauktuves. Turpināt taisni pa 212. ceļu Woodstock (rietumu) virziena. Pēc nepilnam 3 jūdzēm, iebraucot Centerville griezties pa labi pie Centerville Fire Department. Sekojott galvenajam ceļam, nonāksiet uz 33. ceļa. Turpināt taisni un vienu bridi ceļš samazināsies un būs šaurs un līkumains. Tas iznāks uz
Greene County 16. ceļu, turpināt 5 jūdzes līdz Elka Park Road, kur pa kreisi - tad sekojiet zīmēm uz nometni.
 
 
 
 
 
 
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org