Kreisa mala
Ēdamzāles projekts 12/7/08
 
ĒDAMZĀLES NĀKOTNE
Ievads un īsa vēsture
Pirms diviem gadiem draudzes nometne svinēja savu 50 jubileju. Tajā laikā grupa draudzes locekļu nolēma, ka par godu nometnes jubilejai ļaudis būtu gatavi saziedot līdzekļus, lai uzlabotu ēdamzāli, kas pa gadiem labi kalpojusi un vairākkārt paplašināta, bet nu tādā mērā novecojusi un nodilusi, ka jādomā par lielākiem uzlabojumiem. Jubilejas laikā ļaudis devīgi atsaucās un tika saziedoti vai solīti turpat $250,000. Kopš tā laika, aptuveni rēķinot, šī summa ir pie $400,000. Pēc jubilejas izveidoja divas grupas: padomi un darba grupu. Padomes uzdevums bijis pārraudzīt vai saziedotie līdzekļi tiek izmantoti mērķim kam tos savāca. Plānošanas darba grupas uzdevums bijis praktiski virzīt projektu uz priekšu, piemēram, attiecībā uz architekta izraudzīšanu un būvdarbu pārraudzīšanu. Darba grupa veltīja ļoti lielu darbu un laiku konsultējoties ar nometnes saimniecēm, ar architektu, kā arī lika lietā paši savas profesionālās zināšanas, lai nospraustu projekta mērķus un rastu konceptplānu. Pusotru gadu vēlāk, šī gada pilnsapulcei lika priekšā konceptplānu. Dabīgi radās dažādi jautājumi un komenti par plānu. Domājot par to, ka nebija lietderīgi pilnsapulcē  sīki iztirzāt visus jautājumus un to, ka bija pagājis turpat pusotrs gads kopš jubilejas, pieņēma lēmumu, ka darba grupai jānotur informācijas sēdes novados, lai draudzes locekļi var sīkāk iepazīties ar piedāvāto plānu un jautājumi iztirzāti. Pavasara posmā notika šādas informācijas sēdes Salā, Jonkeros un Ņudžersijā. Mazliet mainīta, bet pamatā tā pati, prezentācija aplūkojama draudzes mājas lapā. Septembra vidū notika plašāka draudzes locekļu, nometnes labvēļu un darbinieku sapulce kad šīm grupām bija iespēja izteikties par vispārējo virzienu un vajadzībām attiecībā uz ēdamzāles projektu, kā arī konstruktīvi un fokusēti komentēt par pavasarī piedāvāto plānu. Vairākus ar šo sapulci saistītus ideju sarakstus arī var aplūkot draudzes mājas lapā.  Sapulces rezultātā izveidoja jaunu grupu, kurā pārstāvētas dažādās nometnes labvēļu un darbinieku grupas, lai tām būtu tiešāks sakars un ietekme uz projekta tālāko attīstību. Skaidrības labad, turpmāk šī grupa tiks saukta  „Ēdamzāles virziena grupa” (ĒVG). Rudens posmā arī sākotnējās plānošanas darba grupas sastāvs nedaudz mainījies.
 
Ēdamzāles virziena grupa.
Jaunizraudzītā grupa tikās novembrī divas reizes. Šī īpašā „Ēdamzāles nākotnes” sleja Draudzes ziņās ir viens no grupas rezultātiem. Nāca pie slēdziena, ka ir svarīgi draudzes locekļus un projekta ziedotājus, regulāri un sīki informēt par to, kas tagad notiek.
 
Esam pārliecībā, ka mērķis ir rast projektu kuram ir plašs draudzes atbalsts un ja ļaudis zina kas tiek darīts, lai šāds projekts ietu uz priekšu, kavēšanās būs saprotamāka un, cerams, pieņemamāka. Aicinām draudzi turpināt sekot ēdamzāles projekta gaitai gan lasot rakstus draudzes ziņās, gan apskatot attiecīgo informāciju draudzes mājas lapā.
 
Pirmajā sēdē visvairāk pārrunāja divus līdzšinējā projekta virzienus par kuriem bija izteikti dalītas domas septembra sapulcē.
Pirmais elements par ko domas dalījās ir pašreizējais novietojums, kas krietni sniedzas pašreizējā karoglaukumā. Septembra sapulcē bija arī ierosinājums apsvērt citus novietojumus jaunajam projektam. Viens iespējams ierobežojums citam novietojumam ir tas, ka daži nometnes rajoni skaitoties „wetlands” un līdz ar to ir likuma ierobežujumiem par eventuālu apbūvi. Lai tieši atsauktos uz cita novietojuma ieteikumu, lēma vistuvākajā laikā izkārtot lietpratēju konsultāciju šai jautājumā, lai skaidri zināms ko vispār var vai nevar apsvērt. Tā arī notika un konsultants ziņoja, ka rajons kuru robežo Ēdamzāles piegādes ceļš, karogu laukums, voleja laukumi un futeņa laukums noteikti ir „wetlands” ar ļoti stingriem likuma ierobežojumiem attiecībā uz apbūvi.
 
Otrs elements par līdzšinējo projektu, ko pārrunāja bija tā lielums. Iebildums tik izteikts dažādos veidos- par augstu, zāle pa lielu, utt- bet galu galā, var to apvienot vispārinājumā, ka projekts šķiet par lielu. Netiešā saistībā ar to ir jautājums par to kādā mēra līdzšinējā ēdamzāle vai tās pamati tiek saglabāti un izmantoti. Tā varētu būt iespēja ietaupīt naudu, bet ar to arī saistīti plānošanas un būvniecības apsvērumi, kas lielā mērā ietekmē topošā projekta formu.
Grupu arī iepazīstināja ar jaunu plānu, kas ņēmis vērā daudzus septembra sēdē izteiktos komentus.
 
Visiem ĒVG dalībniekiem, it sevišķi, dažādiem, ar nometni saistīto grupu vadītājiem (nometne, Īkšķīši, valodas periods, valodas Īkšķīši, saimnieces, u.c.) bija iespēja iepazīties ar šo plānu un par to komentēt novembra otrajā sēdē. Vispārējais noskaņojums ir pozitīvs, protams, ar dažādiem papildinājumiem un maiņām. Ēdamzāles plānošanas darba grupa centīsies šos ieteikumus un komentus no jauna ietilpināt plānā, lai ĒVG var vēlreiz to izvērtēt un komentēt pirms tālāk konsultējas ar architektu un virtuvju plānotāju. Novembra otrajā sēdē ĒVG arī pieņēma mērķi līdz draudzes pilnsapulcei februārī sagatavot pietiekami tālu attīstītu plānu, lai no tā varētu veikt +/- 10% precīzu projekta izmaksas aplēsi, tā lai pilnsapulce var pieņemt kādu lēmumu par projekta nākotni.
 
Kristīna Putene

'Edamzale' project 12/7/08
 
THE EDAMZALE’S FUTURE
When Nometne celebrated its 50th anniversary two years ago, it was decided that it would be a good time to initiate a fund-raiser for the benefit of the Edamzale, which has served us well and which has been modified over the years, but now is worn and dated to the point of needing major improvements. Since the anniversary, about $400,000 have been raised in donations and pledges. A planning committee has worked on creating a plan for the improvements. Initial concepts presented in the spring of 2008 raised many questions among our congregants and Nometne stakeholders. As a result, a meeting was called in September to include the various stakeholders in the Edamzale’s project to discuss the general direction the project was going and to comment on the concept presented in the spring. Another result of the September meeting was the formation of a steering committee in which the various user groups of  Nometne are represented, so that they would have more direct input as the project moves forward.
 
The Steering Committee met twice in November. This column and future articles are a recognition of the fact that the project has taken much longer than anyone would wish, but it is critical to inform the public of what is being done now to move the project forward.
 
It is also the firm belief of the Steering Committee that the goal is to arrive at a project that has wide support among the stakeholders and that it if they are informed of the current status, any delays will be more understandable and acceptable.
 
At the November meetings the Steering Committee discussed two of the top complaints expressed at the September meeting. One was the location of the project, the other the size of it.
 
An environmental specialist was consulted regarding other locations at Nometne and a wetlands area was identified in the wooded area between the delivery road, volleyball fields, and soccer fields, which would be strictly regulated in terms of new construction.
 
In response to the questions concerning the project’s size, a new plan was presented that took into account many of the comments from the September meeting. The Steering Committee took some time to familiarize themselves with this new concept and it was generally well received. A list of observations and suggestions was again made. The Edamzale Planning Committee will try to incorporate these suggestions for another review by the Steering Committee in mid- December.
 
The Steering Committee decided to make it a goal to have this new concept developed to the point that it and a +/- 10% cost estimate could be made and presented to the congregation’s General Meeting in February for a vote.
4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org