Katskiļu nometne

Istabu cenas nometnē


 
Diennaktī
3 naktis vai vairāk
izņemot gaŗās nogales*
Nedēļā
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
1 pers
2 pers
Atpūtas nama istabas
$50
$55
$40
$45
$185
$240
Viesu mājas 1. stāva istabas
Dārza mājas istabas
Viesu kabīne (#22)
$40
$45
$35
$40
$165
$195
Viesu mājas 2. stāva istabas
$35
$40
$30
$40
$155
$180
Dārza mājā istabas 16 un 19 (1 gulta)
$35
-
$30
-
$155
-
Ezermājas istabas
$40
$45
$35
$40
$160
$185
Telts vieta
$15
$20 (nedēļas nogale)
$40
 
1.
Atlaide Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem: (* izņemot garās nogales), dienā - $10.-, nedēļā - $40.- 
2.
Trešai personai Viesu un Dārza māju istabās piemaksa $15.- dienā 
3.
Bērniem līdz 12 g. v. vecāku pavadībā - brīva gulta!
4.
Talciniekiem ar ģimenēm - brīva apmešanās brīvās vietās talkošanas laikā. Draudzes darbinieki, kārtojot nometnes darīšanas, pielīdzināmi talciniekiem. 
5.
Svināmdienu likmes maksājamas Varoņu piemiņas dienas un Strādnieku svētku nedēļas nogalēs, Ziemsvētku un Prezidenta nedēļās.
* Garās nedēļas nogales: Jaungada, "Martin Luther King", Prezidenta, Varoņu piemiņas ("Memorial"), Strādnieku svētku ("Labor Day"), Columbus day, 4. jūlija, Tītara dienas, Ziemsvētku.
 
Šīs likmes stājas spēkā 2009. g. 1. aprīlī.

Istabas nometnē var rezervēt pie Janīnas Briģis - tel.: (518) 589-9932.

 

Istabu saraksts Atpūtas namā, Dārza mājā, Viesu mājā skatīt šeit...

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org