Kreisa mala

Ņujorkas Draudzes nama gleznu IZSOLE 2

Gleznas ir izstādītas Jonkeru baznīcas pirmā stāva zālē
Izsole beidzas 2010. gada 19. aprīlī plkst. 20:00


 Bogdanoviča 1
Černoks 1

Černoks 7

Černoks 8


 


Gailis 3
Igals 1

Skulte 1

Zeberiņš 1
Mākslinieks

Darbs

Sākuma

Pašreizējā

 

 

Kods

Nosaukums

Technika

Izmēri collās

cena

cena

 

vai temats

 

Platums

Augstums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdanovica-Nāruna, Mirdza

 

1

Ziedi

Eļļa

24

36

$75

$75

Černoks, Konstantīns

 

1

Ziedi

Eļla

35

48

$800

$800

Černoks, Konstantīns

 

7

Jūra, laivas krastā

Eļla

38

38

$500

$500

Černoks, Konstantīns

 

8

Ceriņi

Eļla

28

28

$150

$150

Gailis, Jānis

 

3

Pilsēta vakarā

Eļļa

42

36

$1 000

$1 000

Igals, Dagmāra

 

1

"Klusā daba ar zivīm"

Eļļa

41

21

$500

$500

Skulte, Voldemārs

 

1

Pali

Eļļa

24

20

$200

$200

Zeberiņš, Indriķis

 

1

"Upmala"

Eļļa

36

25

$1 100

$1 125

 

 

 

 

 

 

 
Piedāvājumi jāiesūta pa e-pastu uz "izsole@nydraudze.org" vai jāiesniedz personīgi Guntai Sembai vai Inārai Spalviņai. Piedāvājumam jābūt vismaz par vienu "soli" lielākam nekā pašreizējā cena. Viens solis = $25. "Pašrezējā" cena tiks atjaunota mājas lapā; tā netiks atjaunota uz biļetēna dēļiem. Gleznu izmēri ir collās; 1 colla = 2.5 cm


 

Ņujorkas Draudzes gleznas
Interneta izsolē 2

Ar dāvinājumiem un mantojumu novēlējumiem Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes īpašumā gadu gaitā ir nonācis daudz mākslas darbu. Nozīmīgākais ir L. Liberta gleznu mantojums, bet kolekcijā ir arī citu latviešu vecmeistaru darbi, ieskaitot A. Annusu, F. Miltu un S. Vidbergu. Vairākas gleznas tika pārdotas 2009. gada izsolē. Pašlaik no draudzes nama kolekcijas elektroniskā izsolē tiek nodotas astoņas sekojošo mākslinieku gleznas: M. Bogdanoviča-Nāruna, K. Černoks, J. Gailis, D. Igals, V. Skulte un I. Zeberiņš. Gleznas ir izstādītas un ir apskatāmas Jonkeru baznīcas pirmā stāva zālē, un to reprodukcijas ir atrodamas šīs mājas lapas augšā.

Izsole notiks ar e-pasta starpniecību. Lai piedalītos izsolē, interesentam ir jāreģistrējas, iesūtot uz e-pasta adresi “izsole@nydraudze.org” pilnu vārdu, uzvārdu un adresi, apstiprinot dalību izsolē un paziņojot, no kādas e-pasta adreses tiks iesūtīti piedāvājumi. Glezna identificējama ar mājas lapā norādīto nosaukumu – mākslinieka vārdu un darba kodu. Tikai tie piedāvājumi tiks uzskatīti par derīgiem, kur solītāja vārds un e-pasta adrese saskanēs ar reģistrācijā pieteiktajiem.

Izsolē var piedalīties arī, iesūtot augstāko cenu, ko dalībnieks piekrīt maksāt par gleznu. Tādā gadījumā izsoles vadība automātiski paaugstinās dalībnieka piedāvājumu, ik reizes pa soli pārspējot iepriekšējo solītāju, kamēr būs sasniegta piedāvātā cena. Rezultāts būs tāds pats, it kā dalībnieks pats būtu katru reizi paaugstinājis savu piedāvājumu, un gleznu būs iespējams nopirkt zem iesūtītās augstākās cenas. Šī iespēja var būt parocīga tiem, kas dzīvo citās laika joslās, kā, piemēram, Latvijā.

Piedāvājums ir saistošs, – ja neviens cits nepiedāvā lielāku summu par gleznu pirms noteiktā izsoles beigu brīža, tad solītājs gleznu ir nopircis. Katra pircēja pienākums tad ir samaksāt draudzei par gleznu un vienoties ar izsoles rīkotājiem par gleznas piegādi. Pircējs ir atbildīgs par sūtīšanas un iesaiņošanas izdevumiem, kā arī par iespējamo tirdzniecības nodokli (sales tax) un PVN, ja glezna tiek sūtīta uz Latviju.

Piedāvājumam jābūt par vienu „soli” lielākam nekā „pašreizējā” cena. Pēc katra jauna piedāvājuma saņemšanas piedāvātā cena tiks ierakstīta mājas lapā, un tā kļūs par „pašreizējo” cenu. Ja pienāks divi piedāvājumi ar vienādu cenu, pieņemts tiks pirmais, un pārējiem ar e-pastu tiks izskaidrota situācija, dodot iespēju palielināt piedāvājumu.

Pirmās izsoles beigas ir noliktas uz pirmdienu, 2010. gada 19. aprīli plkst. 20:00 (astoņos vakarā) pēc Ņujorkas laika. Ja būs kādas maiņas, tās tiks izziņotas reģistrētiem dalībniekiem. Izsolē var jau piedalīties, vispirms reģistrējoties, iesūtot e-pastu uz izsole@nydraudze.org.

Andris Padegs
  apadegs@optonline.netMākslinieku biogrāfijas


Konstantīns Černoks, gleznotājs
Dzimis 1922. g. Rīgā, miris ASV. Pēc kaŗa gaitām latviešu leģionā nonācis ASV un mācījies glezniecību Ņujorkā. Bijis aktīvs Ņujorkas Daugavas Vanagu mākslinieku vidē. Sarīkojis ap 20 personālizstādes ASV, Austrijā un Francijā (Parīzē) un piedalījies kopizstādēs ASV un Kanādā.
(Dunsdorfa „Archīvs” V, 1976, Melburna; un citi avoti)

Mirdza Bogdanoviča-Nāruna, gleznotāja, pianiste
Dzimusi 1925. g. Rīgā, Mācījusies klavierspēli Latvijā un Vācijā un koncertējusi Vācijas koncertzālēs un radiofonā. Pēc izceļošanas uz ASV 1957. g. pilnveidojusi spēles māku Džuliarda mūzikas skolas meistarklasē un Hunter koledžas mūzikas akadēmijā Ņujorkā (1958-61), paralēli turpinot koncertdarbību. Glezniecību mācījusies pie G. Brūvera un F. Milta, 1950-os gados ņemot dalību Ņujorkas bohēmiķu Elles Ķēķa sabiedrībā.  Gleznojusi galveno kārt lauku un pilsētu ainavas, ziedus košā krāsu gammā, ekspresīvā manierē. Piedalījusies trimdas latviešu mākslinieku izstādēs Amerikā un Eiropā, arī Rīgā 1990. g. Bogdanovičas glezna “Ņujorkas skats” (eļļa, 1979) ir Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
(„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1995, Rīga; arī no Interneta)

Jānis Gailis, gleznotājs
Dzimis 1903. g. Pērkones pagastā, miris 1975. gadā Ņujorkā. Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Purvīša dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu (1932). Strādājis par zīmēšanas un mākslas vēstures skolotāju Rēzeknes vidusskolā, darbojies Rēzeknes mākslinieku kopā. 1944. g. izceļojis uz Vāciju un 1950. g. uz ASV. Gleznojis galveno kārt ekspresīvas jūras ainavas. Agrīno darbu reālistiskajam tēlojuma veidam raksturīgs atraisīts, dinamisks triepiens, spēcīgi krāsu kontrasti. Amerikas perioda darbos glezniecības izteiksme tuva abstraktam ekspresionismam. Sarīkojis personālizstādes Latvijā, Vācijā, Beļģijā, Holandē un Francijā (Parīzē) un piedalījies daudzās kopizstādēs. Apbalvots ar Beļģijas Nopelnu ordeni (1973), Grand Prix Humanitaire de France zelta medaļu (1975), ALA Kultūras Fonda prēmiju (1960). Uz Starptautiskās pasta federācijas 100 gadu jubilejas aploksnēm reproducēta viņa glezna (1974). Darbi Latvijas Mākslas muzejā.
(„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1995, Rīga; Latvijas Enciklopēdija, 2003, Rīga, ar gleznas reprodukciju enciklopēdiju; un citi avoti)

Dagmāra Igāle, gleznotāja, dzejniece
Dzimusi 1930. g. Rīgā. 1940. gadā izceļojusi uz ASV. Studējusi salīdzināmo literatūru Kolumbijas Universitātē; līdztekus mācījusies glezniecību F. Milta privātstudijā Ņujorkā. 1964-66. g. noorganizējusi vairākas personālizstādes; kopš 1966. g. piedalījusies latviešu un amerikāņu mākslinieku izstādēs Ņujorkā un citās vietās, ieskaitot Ņujorkas “Sachs Galeries” un Denveras “Spark”. Strādājusi galveno kārt eļļas glezniecībā un zīmējuma technikā kā arī kolāžā. Darbības sākumposmā gleznojusi priekšmetiskas kompozīcijas; no 1960-to gadu beigām – primitīvistu mākslas ietekmētus abstraktus darbus ar ģeometrizētām simboliskām zīmēm. Veidojusi arī miniatūras bronzas skulptūras un apgleznotas koka konstrukcijas. Sarakstījusi dzejoļu krājumu „Parodija” (1980) un  „Small Wind”  (2006).
(„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1995, Rīga; Latvijas Enciklopēdija, 2003, Rīga; kā arī plašas atsauksmes Internetā)

Voldemārs Skulte, gleznotājs
Dzimis 1907. g. Rīgā, miris ASV. Studējis glezniecību Eiropā un ASV. Sarīkojis personālizstādes un piedalījies kopizstādēs Eiropā un ASV. Darbi plaši pieejami ASV un Eiropas galerijās kā arī Intenetā (E-Bay u.c.).
(Dunsdorfa „Archīvs” V, 1976, Melburna; Internets un citi avoti)

Indriķis Zeberiņš, gleznotājs
Dzimis 1882. g. Kuldīgas pagastā, miris 1969. g. Rīgā. Mācījies J. Rozentāla mākslas studijā Rīgā (1905-06)  un Ķeizariskās Mākslas veicināšanas biedrības skolā Petrogradā (1914-15); beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Figurālās glezniecības meistardarbnīcu pie J. Tilberga (1925). 1919.-20. gados darbojies par karikatūristu, vēlāk pievērsies grafikai un ilustrējis vairākas pazīstamas grāmatas. Gleznojis galveno kārt lauku dzīves ainas. Kopš 1920. gada piedalījies izstādēs; 1962. gadā bija personālizstāde Rīgā.
(Latvju Enciklopēdija,1955, Stokholma; Latvijas PSR Mazā Enciklopēdija, 1967, Rīga; un citi avoti).

4 Riga Lane, Melville, NY 11747-3406, ASV

Logo 631-253-3943
Logo 631-253-3946
Logo kanceleja@nydraudze.org